съдържание на Нашата папка с

Учебни Материали

В помощ на курсистите прилагаме някои полезни материали за тяхното обучение по време на капитанските курсове.

01 | Набор материали от предишни години.
02 | Видове морски възли.
03 | Международна конвенция за търсене и спасяване по море.
04 | Закон за морските пространства (ЗМП).
05 | Наредба за приложение на ЗМП на малки и спортни съдове
06 | Разпореждане №68.
07 | Навигационни задачи.
08 | МППСМ.
09 | Лоция на Българското Черноморско Крайбрежие.
10 | База данни с въпроси за изпити от ИА „Морска Администрация“.

Свалете материалите тук