Капитански курсове до 40 БТ

Обща информация за курса

Курсовете за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море“ (капитански курсове) се провеждат в градовете София и Пловдив под организацията на Стефан Караманлиев в неговите учебни зали.

Изпитите се полагат пред Изпълнителна агенция „Морска Администрация“.

Курсът има два основни модула: теоретичен и практически.

Теоретичните занятия се провеждат по график, който се обявява за всеки курс индивидуално.

Практиката се провежда всяка събота и неделя от 10 часа, в месеците март до ноември на гребна база на ез. Панчарево и включва при желание и допълнителен модул ветроходство.

В списъка на ИА „Морска администрация“

Карела Сейлинг е първата препоръчана школа за учебните заведения, провеждащи подготовка на „Водач на кораб до 40 БТ по море“ и „Водач на малък кораб“.

Програма на обучение: част 1

Теоретична част

Провежда се в учебната зала на Карела Сейлниг два пъти седмично с обща продължителност на теоретичните занимания около 4-5 седмици. По време на обучението се придобиват знания в следните насоки:

 • Теория и устройство на кораба.

 • Навигация.

 • Картография.

 • Хидрографи и метеорология.

 • Управление и маневреност на кораба.

 • Ветроходство, маневриране с ветроход.

 • Сигурност на корабоплаването.

 • Морско право. Международни правила за предпазване от сблъскване на море.

 • Техническа подготовка.

Програма на обучение: част 2

Практическа част

Провежда се на гребната база на ез. Панчарево. Използват се лодките, собственост на Карела Сейлинг. По време на обучението се придобиват следните умения:

 • Управление на моторна лодка.

 • Приставане и снемане от кей.

 • Морски възли.

 • Ветроходство (незадължителен модул, с допълнително записване и заплащане).

Пълна учебна програма на капитанския курс

Водач на кораб до 40 БТ по море

Изпит

След преминаване на програмата на обучение, всеки кандидат полага два изпита – първият е вътрешен, вторият е пред изпитната комисия на ИА ”Морска Администрация”.

Вътрешен изпит

Част първа. Теория и навигационни задачи. Провежда се в школата на Карела Сейлинг.
Част втора. Практика, умения за водене на моторен плавателен съд. Провежда се на Панчарево.

Изпит пред ИА „Морска Администрация“

Изпитът пред агенцията е под формата на тест върху международни правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ 72), навигация, морско дело, нормативни документи и техническа подготовка.

Karela Sailing | Капитански курсове до 40 БТ. Ветроходство. Учебни плавания с яхта по море. Курсове за шкипери и капитани.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Шкипер | Skipper

Кандидатите, които успешно положат изпита пред ИА „Морска Администрация“ придобиват международен сертификат за правоспособност за управление на кораби до 40 БТ по море.

Обхват на

Правоспособност

 • Международен сертификат – Шкипър / Skipper.

 • Морско правоспособно лице.

 • Превоз на до 12 души, включително екипажа, на борда на плавателния съд.

 • Капитан на плавателен съд до 40 бруто тона по море за спорт, туризъм, спортен риболов и развлечения.

 • Моряк на български и чуждестранни кораби.

Готови ли сте да започнете?

Вижте нашият актуален график за провеждане на капитански курсове

ТУК